Nasza misja

Misją fundacji Pro Futuro jest poszukiwać, opracowywać i wdrażać na gruncie polskiej edukacji najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne proponowane przez wyspecjalizowane firmy i instytucje z całego świata. Najnowsze techniki nauczania, najbardziej efektywne narzędzia do pracy z uczniem, zwiększanie kompetencji proinnowacyjnych oraz kompetencji przyszłości u nauczycieli każdego poziomu kształcenia to fundament działalności fundacji. Jej misją jest także zapoznawanie uczniów z najnowszymi osiągnięciami nauki w służbie edukacji, takimi jak robotyka, programowanie, nauka przez zabawę, czy wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Fundacja ma funkcjonować jako podmiot, który dzięki działalności pro-edukacyjnej zdobędzie środki na poszukiwanie i propagowanie nowoczesnych metod nauczania. Wartością fundacji jest jej szeroka, niezwykle doświadczona kadra oraz innowacyjne podejście do systemu nauczania w Polsce.

Daniel Bartłomowicz

Prezes Zarządu Fundacji