Opis szkolenia: Celem szkolenia jest wdrożenie postanowień Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymaga od jednostki oświatowej analizy prowadzonych przez nią procesów i związanego z nimi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane oraz zastosowanie takich organizacyjnych i technicznych środków ochrony, które będą w stanie im przeciwdziałać. Aby nie bać się RODO – musisz posiadać wiedzę!

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej szkołą oraz przedszkolem

Rezultat szkolenia: zdobyte kwalifikacje pozwolą uczestnikowi na odpowiednie planowanie procesu Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w danej jednostce i umiejętne jego prowadzenie

Forma szkolenia: szkolenie utrzymane jest w konwencji warsztatowej z praktycznym wprowadzeniem! Prowadzone przez wyspecjalizowanych w zakresie ochrony danych praktyków.

Program szkolenia:

 1. Bezpieczeństwa przetwarzania danych w sekretariacie placówki oświatowej w ramach unijnego Rozporządzenia Danych Osobowych (RODO).

 2. Bezpieczeństwa użytkowania dziennika elektronicznego i udostępnianie danych uczniów.

 3. Bezpiecznego przetwarzania wizerunku uczniów w placówkach oświatowych.

 4. Wymaganej kompleksowej dokumentacji RODO związanej z prowadzeniem szkoły i przedszkola.

 5. Właściwych klauzul zgody na przetwarzanie wizerunku ucznia i ucznia pełnoletniego.

 6. Prowadzenia spotkań z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa RODO i udostępniania w tym obszarze bezpiecznych informacji.

 7. Pracy z dokumentami papierowymi w sekretariacie i ich zabezpieczenia.

 8. Usuwania danych w przypadku dokumentów papierowych.

 9. Zagrożeń i kar będących wynikiem niewłaściwego stosowania RODO.

 10. Bezpiecznego przekazywania danych osobowych ucznia, stosowanej dokumentacji skierowanej do sądu rodzinnego i innych instytucji.

 11. Udzielania wszelkich informacji o uczniach w rozmowie telefonicznej


Wykładowca: mgr Dawid Kaszuba

Czas trwania: 4h

Grupa: maksymalnie 20 os.

Termin i miejsce: do uzgodnienia

Cena: 1500 zł/grupa


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926