Opis szkolenia: Celem szkolenia jest wdrożenie postanowień Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymaga od jednostki oświatowej analizy prowadzonych przez nią procesów i związanego z nimi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane oraz zastosowanie takich organizacyjnych i technicznych środków ochrony, które będą w stanie im przeciwdziałać.

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do osób, które będą pełniły funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce oświatowej.

Rezultat szkolenia: zdobyte kwalifikacje pozwolą uczestnikowi na odpowiednie planowanie procesu Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w danej jednostce i umiejętne jego prowadzenie

Forma szkolenia: szkolenie utrzymane jest w konwencji warsztatowej z praktycznym wprowadzeniem! Prowadzone przez wyspecjalizowanych w zakresie ochrony danych praktyków.

Program szkolenia: 

 1. Bezpieczeństwa przetwarzania danych w sekretariacie placówek oświatowych w ramach unijnego Rozporządzenia Danych Osobowych (RODO)

 2. Wymaganej kompleksowej dokumentacji RODO.

 3. Właściwych klauzul związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 4. Specyfiki realizacji funkcji IOD (Inspektora Danych Osobowych) w różnych środowiskach takich jak: szkoła/przedszkole czy instytucje organizacji systemu oświatowego itp.

 5. Pracy z dokumentami.

 6. Usuwania danych w przypadku dokumentów papierowych.

 7. Zagrożeń i kar będących wynikiem niewłaściwego stosowania RODO.

 8. Bezpiecznego przekazywania danych osobowych.

 9. Nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych.

 10. Ocena skutków przetwarzania oraz szacowania ryzyka.

 11. Rejestrowania czynności przetwarzania.

 12. Zgłaszania do UODO naruszeń.

 13. Wskazania na rozróżnienie danych osobowych i danych wrażliwych.

 14. Warunków obligatoryjnego powołania Inspektora Ochrony danych Osobowych.


Wykładowca: mgr Dawid Kaszuba

Czas trwania: 7h

Grupa: maksymalnie 20 os.

Termin i miejsce: do uzgodnienia

Cena: 600 zł/os.


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926