Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania programu  Baltie na lekcjach informatyki w klasach IV – VI. Uczestnicy poznają trzy tryby pracy programu: Budowanie, Czarowanie, Programowanie i nauczą się tworzyć i programować sceny w poszczególnych trybach programu.

Uczestnik warsztatu otrzymuje gotowy zestaw ćwiczeń do wykorzystania z uczniami klas IV – VI.

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do nauczycieli Informatyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Rezultat szkolenia: uczestnik szkolenia będzie potrafił pracować w poszczególnych trybach pracy programu Baltie i będzie potrafił efektywnie wykorzystać program podczas zajęć informatycznych z uczniami.

Program szkolenia:

Moduł 1: Poznanie środowiska Baltie –praca w trybie Budowanie i  Czarowanie

  1. Co to jest Scena, Przedmiot, Bank przedmiotów
  2. Budujemy sceny; kopiujemy przedmioty
  3. Zmieniamy i uzupełniamy sceny
  4. Czarujemy sceny; sterujemy czarodziejem

Moduł 2: Programowanie w Baltie

  1. Układamy polecenia w postaci programu dla czarodzieja Baltie
  2. Tworzymy programy korzystając z możliwości powtarzania poleceń

 

Moduł 3: Programowanie w Baltie

  1. Tworzymy programy zagnieżdżając bloki
  2. Tworzymy Pomocników

Forma szkolenia:  metoda warsztatowa

Wykładowca: mgr Marzena Oterman

Czas trwania: każdy z modułów po 4h

Grupa: maksymalnie 12 os.

Warunki konieczne:  Warsztat musi być zorganizowany w pracowni komputerowej, a każdy z uczestników musi posiadać dostęp do stanowiska komputerowego.

Termin i miejsce: do uzgodnienia


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926