Opis szkolenia:  Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej i sposobami jej udzielania. Szkolenie jest również spełnieniem rozporządzenia MEN. Zgodnie z NOWYM rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 31.10.2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 poz.2140) Dyrektorzy szkół zobowiązani są przeszkolić do dnia 1 marca 2019 r. wszystkich pracowników niebędących nauczycielami.

Regulacja prawna pierwszej pomocy, algorytmy postępowania z poszkodowanym w przypadku zagrożenia zdrowia i życia oraz algorytmy postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym i wymagającym resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Czy wiesz, że szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej są OBOWIĄZKOWE i za ich brak pracodawca może być obciążony karą do 30 tys. zł?

Grupa odbiorców: szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników jednostek oświatowych.

Rezultat szkolenia: zdobyta wiedza pozwoli na jej praktyczne zastosowanie w przypadku pojawienia się, w jednostce edukacyjnej, zagrożenia zdrowia i/lub życia.

Forma szkolenia: szkolenie utrzymane jest w konwencji warsztatowej z praktycznym wprowadzeniem! Prowadzone przez wyspecjalizowanego i doświadczonego edukatora.

Program szkolenia:

    • treści ogólne

    • regulacja prawna pierwszej pomocy  (ustawa  o BHP art. 162 KK, art. 93  KW, art.5,6,7 ustawy o Państwowym Ratownictwie  Medycznym z 2001r.) oraz rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 31.10.2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 poz.2140)

    • wyposażenie  apteczki pierwszej pomocy

    • rozmieszczenie apteczek i stanowisk pierwszej pomocy  na terenie szkoły (do wglądu schemat organizacyjny)

    • algorytmy postępowania z poszkodowanym przytomnym w przypadku zagrożenia  zdrowia i życia

    • ocena stanu poszkodowanego

    • zabezpieczenie miejsca wypadku i ułożenie poszkodowanego z obrażeniami  wielonarządowymi

    • zabezpieczenie ran opatrunkami w zależności od miejsca obrażeń (kończyn , szyi, brzucha, klatki piersiowej, głowy)

    • unieruchomienie kończyn w przypadku zwichnięć, złamań, urazów (chustą trójkątną, szyną SANSPLIT)

    • algorytmy postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym i wymagającym resuscytacji krążeniowo-oddechowej

    • ocena stanu nieprzytomności i ułożenie  w pozycji bezpiecznej i p/wstrząsowej (ABC resuscytacji)

    • ocena oddechu i prowadzenie sztucznej wentylacji metodą usta-usta i przez aparat AMBU

    • prowadzenie resuscytacji krążeniowej (NZK)

    • przeciwdziałanie wstrząsowi, postępowanie z poszkodowanymi którzy ulegli poparzeniu termicznemu, chemicznemu, udarowi cieplnemu, zatruciu, ukąszeniu, uduszeniu, utonięciu.

 


Wykładowca: mgr Grażyna Szczucka

Czas trwania: 6h

Grupa: maksymalnie 25 os.

Termin i miejsce: do uzgodnienia

Cena: 1500 zł/grupa


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926