Opis szkolenia: Moduł II skierowany do nauczycieli, którzy często pracują przy tablicy interaktywnej i swobodnie korzystają z podstawowych narzędzi dostępnych w menu oprogramowania. Po zakończeniu będą potrafili tworzyć własne prezentacje i dowolnie je modyfikować. Poziom średniozaawansowany.

Grupa odbiorców: Moduł skierowany do nauczycieli, którzy często pracują przy tablicy interaktywnej i swobodnie korzystają z podstawowych narzędzi dostępnych w menu oprogramowania. Po zakończeniu będą potrafili tworzyć własne prezentacje i dowolnie je modyfikować.

Rezultat szkolenia: Zdobyta wiedza pozwoli na tworzenie scenariuszy zajęć lekcyjnych na bardzo przyzwoitym poziomie.

Forma szkolenia: Szkolenie ma formę warsztatów. Aby w pełni efektywnie uczestniczyć w zajęciach, niezbędna jest samodzielna praca nauczycieli na swoich lub szkolnych komputerach i przy tablicy multimedialnej.

Program szkolenia:

W zależności od stopnia zaawansowania i zaangażowania grupy, plan szkolenia może ulegać modyfikacjom.

 1. Wstęp:

  • Konfiguracja  oprogramowania i przystosowanie pasków narzędziowych.

  • Przegląd podstawowych narzędzi dostępnych w oprogramowaniu.

  • Kalibracja i przegląd trybów pracy z tablicą.

 2. Ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w oprogramowaniu:

  • Wklejanie i edycja obiektów (tekstu, wzoru, grafiki, przezroczystość i wypełnienie).

  • Praca z galerią (tworzenie i dodawanie nowych obiektów, edycja tła, itp.)

  • Grupowanie, blokowanie i przenoszenie do tła wybranych obiektów.

  • Zapisywanie i eksportowanie plików.

 3. Film i dźwięk:

  • Tworzenie hiperłączy do obiektów.

  • Dodawanie plików dźwiękowych, filmów i animacji do prezentacji.

  • Ćwiczenia z wykorzystaniem multimediów.

 4. Zrzuty obrazu:

  • Powiększanie fragmentów obszaru roboczego.

  • Przegląd możliwości narzędzi do wycinania obrazu. Wycinanie i edycja fragmentów tekstu.

  • Praca z obrazami pozyskanymi z internetu i plików zewnętrznych.

 5. Podsumowanie:

  • Prezentacje fragmentów lekcji stworzonych przez nauczycieli podczas warsztatów (komentarze i dyskusja).

  • Pytania i problemy.


Wykładowca: mgr Sławomir Binek

Czas trwania: 4h

Grupa: maksymalnie 16 os.

Termin i miejsce: do uzgodnienia

Cena: 1500 zł/grupa


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926