Opis szkolenia: Moduł I kierowany jest do nauczycieli, którzy posiadają podstawową wiedzę nt. funkcji tablicy/monitora i ich praktycznego zastosowania na zajęciach. Warsztaty obejmują praktyczne wykorzystanie ww. sprzętu w odniesieniu do konkretnych scenariuszy lekcji różnych przedmiotów, t.j. język polski, matematyka, geografia, historia czy biologia.  W warsztatach nauczyciele uczestniczą czynnie, nabywając praktyczne umiejętności wykorzystania przekazanej wiedzy. Poziom podstawowy.

Grupa odbiorców: szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich nauczycieli korzystających z tablicy/monitora interaktywnego.

Rezultat szkolenia: zdobyta wiedza pozwoli na jej implementowanie w scenariusze lekcyjne.

Forma szkolenia: szkolenie ma formę warsztatów. Aby w pełni efektywnie uczestniczyć w zajęciach, niezbędna jest samodzielna praca nauczycieli na swoich lub szkolnych komputerach i przy tablicy multimedialnej.

Program szkolenia:

 1. Wstęp

  • elementy niezbędne do prowadzenia lekcji z użyciem tablicy.

  • korzyści płynące z wykorzystania tablicy na zajęciach lekcyjnych.

  • wrażenia nauczycieli i opinie uczniów.

 2. Pierwsze uruchomienie tablicy

  • uwagi dotyczące instalacji oprogramowania.

  • wykrywanie sprzętu.

  • kalibracja.

 3. Konfiguracja oprogramowania

  • personalizacja: modyfikacja paska zadań, ustawiania tła stron.

  • tryby pracy: tryb myszy, adnotacji, adnotacji nad pulpitem, tryb office i inne.

  • możliwości wykorzystania tablicy multimedialnej.

 4. Ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w oprogramowaniu

  • narzędzia nanoszenia notatek (pisak, zakreślacz, wypełnienie i inne).

  • edycja obiektów (zmiana kształtów, rozmiarów, kolorów itp.).

  • wstawianie tekstu, wzoru.

  • grupowanie, kopiowanie i usuwanie obiektów.

 5. Galeria

  • tworzenie strony z obrazem.

  • dodawanie grafik zgromadzonych w zasobach nauczyciela i internetu.

 6. Podsumowanie

  • ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych narzędzi – samodzielna praca przy tablicy.

  • trudne sytuacje, triki i sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami.

  • pytania i problemy.


Wykładowca: mgr Sławomir Binek

Czas trwania: 4h

Grupa: maksymalnie 16 os.

Termin i miejsce: do uzgodnienia

Cena: 1500 zł/grupa


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926