Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie nowatorskiej metody pracy z uczniami wykorzystującej technologię informacyjną  – metody WebQuest.  Celem tej metody jest przedstawienie nowego sposobu pracy wykorzystującego elementy uczenia się zespołowego opartego na idei konstruktywizmu, czyli budowaniu własnej wiedzy w oparciu o Internet.  WebQuesty są również znakomitym sposobem, aby zaangażować wyobraźnię uczniów oraz pozwolić im na poszukiwanie informacji w sposób przemyślany i kontrolowany. Komunikacja, praca w grupie, rozwiązywanie problemów, krytyczne i twórcze myślenie to zalety tej metody.

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych, w tym do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Rezultat szkolenia: każdy uczestnik tworzy autorski WebQuest w programie PowerPoint, który wykorzysta w czasie zajęć edukacyjnych ze swoimi uczniami

Program szkolenia:

  1. Co to jest WebQuest?
  2. Struktura WebQuestu i jego rodzaje
  3. Prezentacja przykładowych WebQuestów
  4. Prezentacja szablonu do tworzenia WebQuestu
  5. Opracowanie scenariusza WebQuestu
  6. Tworzenie WebQuestu w przygotowanym szablonie
  7. Testowanie WebQuestu

 

Forma szkolenia: miniwykład, metoda warsztatowa

Wykładowca: mgr Marzena Oterman

Czas trwania: 4h

Grupa: maksymalnie 15 os.

Warunki konieczne:  Warsztat musi być zorganizowany w pracowni komputerowej, a każdy z uczestników musi posiadać dostęp do stanowiska komputerowego.

Termin i miejsce: do uzgodnienia


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926