Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie nowatorskiej metody nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej – metody Hejnego. Metoda ta doskonale  rozwija logiczne myślenie, aktywność matematyczną uczniów, kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu sytuacji matematycznych oraz kształci u uczniów tak ważną umiejętność kodowania i wnioskowania.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają wybrane Środowiska metody Hejnego oraz metodykę ich wdrażania.

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Rezultat szkolenia: uczestnik szkolenia pozna metodykę pracy nauczania nowatorska metodą Hejnego

Program szkolenia:

Moduł 1:

  1. Założenie metody Hejnego
  2. 12 kluczowych zasad matematyki prof. Hejnego
  3. Metodyka Środowisk matematycznych: Krokowanie, Schody

Moduł 2:

  1. Metodyka Środowisk matematycznych: Autobus, Węże, Sąsiedzi
  2. Rozwiązywanie różnych sytuacji matematycznych i zadań w oparciu o Środowiska matematyczne Autobus, Węże, Sąsiedzi

Moduł 3:

  1. Metodyka Środowiska matematycznego Dziadek Leśny
  2. Typy zadań w Środowisku Dziadek Leśny
  3. Rozwiązywanie różnych sytuacji matematycznych i zadań w oparciu o Środowisko Dziadek Leśny

 

Forma szkolenia: miniwykład, metoda warsztatowa

Wykładowca: mgr Marzena Oterman

Czas trwania: każdy z modułów po 4h

Grupa: maksymalnie 15 os.

Termin i miejsce: do uzgodnienia


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926