Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie sposobów wykorzystywania maty edukacyjnej jako pomocy dydaktycznej w nauce i poznanie  jej metodycznego zastosowania i możliwości. Uczestnicy poznają, jak można wykorzystać matę edukacyjną na poszczególnych edukacjach w edukacji wczesnoszkolnej oraz jak zaplanować na macie edukacyjnej gry i zabawy dydaktyczno – logiczne z uwzględnieniem poziomu trudności zadań. Dowiedzą się również, jak wykorzystać elementy kodowania w planowaniu gier planszowych z wykorzystaniem maty edukacyjnej.

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Rezultat szkolenia: uczestnik szkolenia pozna możliwości wykorzystania maty edukacyjnej na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej

Program szkolenia:

  1. ABC maty edukacyjnej
  2. Kodowanie i algorytmy
  3. Gry i zabawy dydaktyczno -logiczne
  4. Wykorzystanie maty edukacyjnej na poszczególnych edukacjach w edukacji wczesnoszkolnej

 

Forma szkolenia: miniwykład, metoda warsztatowa

Wykładowca: mgr Marzena Oterman

Czas trwania: 4h

Grupa: maksymalnie 15 os.

Termin i miejsce: do uzgodnienia


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926