Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu opracowywania innowacji pedagogicznej i tworzenia programu własnego oraz omówienie procedur ich wdrażania w placówce.

Innowacje pedagogiczne i programy własne to jedno z kryterium oceny pracy nauczycieli Rozporządzenia MEN z dnia 12 czerwca 2018 roku oraz jedno z wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ( §8 ust.3 pkt 4a) nowego Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli i nauczycieli szkół podstawowych

Rezultat szkolenia: uczestnik szkolenia będzie potrafił napisać innowację pedagogiczną lub program własny oraz będzie wiedział, jak opracować dokumentację formalną.

Program szkolenia:

  1. Prawo oświatowe – a motywowanie do rozwoju zawodowego
  2. Pojęcie innowacji pedagogicznej i jej rodzaje
  3. Struktura innowacji pedagogicznej
  4. Opis zasad innowacji i jej ewaluacja
  5. Struktura programu własnego i etapy jego tworzenia
  6. Czasowniki operacyjne i ich rola w procedurach konstrukcji programu
  7. Projektowanie elementów programu własnego

 

Forma szkolenia: wykład, metoda warsztatowa

Wykładowca: mgr Marzena Oterman

Czas trwania: 4h

Grupa: maksymalnie 20 os.

Termin i miejsce: do uzgodnienia


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926