Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z  nowymi przepisami  dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego, sposobami pisania planu rozwoju zawodowego oraz opracowania dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego/ kwalifikacyjnego.

Grupa odbiorców: szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą rozpocząć  staż na dany stopień awansu zawodowego lub są w jego trakcie.

Rezultat szkolenia: uczestnik szkolenia będzie potrafił napisać plan rozwoju zawodowego (lub go ewentualnie zmodyfikować) oraz prawidłowo opracować dokumentację załączoną do wniosku o wszczęcie postępowania

Program szkolenia:

  1. Przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego
  2. Analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu zawodowego
  3. Jak napisać /zmodyfikować/ plan rozwoju zawodowego?
  4. Opracowanie dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego/kwalifikacyjnego

 

Forma szkolenia: wykład

Wykładowca: mgr Marzena Oterman

Czas trwania: 4h

Grupa: maksymalnie 20 os.

Termin i miejsce: do uzgodnienia


Kontakt:

Daniel Bartłomowicz

Wiceprezes Fundacji Pro-Futuro

504 068 926