WYKAZ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ PRO-FUTURO

 

 

 1. BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.10.2018 r.) – grupowe >>>
 2. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – (nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.10.2018 r.) – grupowe >>>
 3. Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej – moduł I >>>
 4. Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej – moduł II >>>
 5. Metodyczne wykorzystanie pilotów interaktywnych na lekcjach >>>
 6. RODO – nie takie straszne. Szkolenie dla kadry zarządzającej jednostką oświatową oraz nauczycieli >>>
 7. RODO dla przyszłych IOD (Inspektorów Danych Osobowych) >>>
 8. Przygotowanie do pracy w klasach 1-3
 9. LaboLAB – metodyczne wykorzystanie zestawów/modułów przedmiotowych na zajęciach (szkolne laboratoria).
 10. mTalent (wyrównywanie szans) – metodyka pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
 11. Programowanie dla najmłodszych.
 12. Robotyka dla najmłodszych w przedziałach wiekowych 7-10 lat i 10-14 lat. Klocki programowalne.
 13. Mechatronika dla najmłodszych w przedziałach wiekowych 7-10 lat i 10-14 lat. Zestaw klocków elektronicznych LittleBits.
 14. Elektronika dla najmłodszych w przedziałach wiekowych 7-10 i 10-14. Narzędzie – zestaw Boffin.
 15. Office 365 – doskonałe narzędzie pracy nauczyciela.
 16. Innowacje pedagogiczne i programy własne krok po kroku >>>
 17. Metoda WebQuest – nowatorska metoda pracy z uczniami wykorzystująca technologię informacyjną >>>
 18. Metoda Hejnego – innowacyjna i nowatorska metoda nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej >>>
 19. Kodowanie i programowanie w Baltie – budujemy, czarujemy i programujemy – edukacja wczesnoszkolna >>>
 20. Programowanie w Baltie w II etapie edukacyjnym >>>
 21. Lego WeDo.
 22. Scratch Junior.
 23. Kodowanie na macie edukacyjne >>>
 24. Awans zawodowy nauczyciela – nowe przepisy >>>
 25. Jak wprowadzić naukę bez tornistra w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Korzystanie z bezpłatnych podręczników w chmurze (Elementarz, podręcznik do Matematyki).

 

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów. Powyższe tematy realizujemy w formie szkoleń otwartych (zapisy telefoniczne lub przez stronę Fundacji Pro Futuro). Miejsce i cena oraz termin szkolenia – do uzgodnienia.

Informacje oraz zapisy via formularz na podstronie w rubryce “Nasze szkolenia”.

Zapraszamy chętnych do współpracy w charakterze prowadzących zajęcia. Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne dla dzieci oraz szkolenia metodyczne dla nauczycieli.