[eo_fullcalendar headerLeft=’prev,next today’ headerCenter=’title’ headerRight=’month,agendaWeek’ category=’wydnau’]

Metodyka wykorzystania tablicy interaktywnej – moduł I >>>

Moduł I kierowany jest do nauczycieli, którzy posiadają podstawową wiedzę nt. funkcji tablicy/monitora i ich praktycznego zastosowania na zajęciach. Poziom podstawowy.


RODO – nie takie straszne. Szkolenie dla kadry zarządzającej jednostką oświatową oraz nauczycieli >>>

Celem szkolenia jest wdrożenie postanowień Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymaga od jednostki oświatowej analizy prowadzonych przez nią procesów i związanego z nimi ryzyka naruszenia praw lub wolności osób.


Metoda WebQuest – nowatorska metoda pracy z uczniami wykorzystująca technologię informacyjną >>>

Celem szkolenia jest poznanie nowatorskiej metody pracy z uczniami wykorzystującej technologię informacyjną – metody WebQuest.


Metoda Hejnego – innowacyjna i nowatorska metoda nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej >>>

Celem szkolenia jest poznanie nowatorskiej metody nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej – metody HEJNEGO.