KONFERENCJA EDUKACYJNA PRO FUTURO. 18 września 2018 r., Szkoła Podstawowa nr 1, Wojska Polskiego 4, 42-480 Poręba, woj. śląskie.

 

Program Konferencji:

 • 10:00-10:20 Uroczyste otwarcie konferencji – Ryszard Spyra Burmistrz Poręby.

  10:20-10:35 Wirtualny tornister klasy 1-3 założenia projektu
  – Jerzy Wiltosiński – Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Pro Futuro.

  10:35-10:50 Podręczniki w chmurze. Korzyści z użytkowania narzędzi interaktywnych
  – Hanna Pawlik-Sroczyńska, Learnetic.

  10:50-11:10 Homo tabletis – jak pracować z uczniem nowej generacji?
  – Lech Wikaryjczyk – marketing manager, Learnetic.

  11:10-11:40 Tablica i monitor interaktywny – wykorzystanie „chmurowych” rozwiązań edukacyjnych – Sławomir Binek

  11:40-12:00 RODO. Praktyczne wskazówki jak nie dać się zniewolić przepisom – Dawid Kaszuba

  12:00-12:15 przerwa kawowa

  12:15-12:35 My i Nasz Elementarz. O zmianach w elementarzu i fenomenie otwartych zasobów
  – Maria Lorek – Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej, autorka podręczników wczesnoszkolnych i wielu publikacji o tematyce edukacyjnej, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Fundacji Elementarz.

  12:35-12:45 O Sztuce Uczenia. Koalicja edukacyjnych NGO i interaktywne podręczniki z klasą – Piotr Czekała – Prezes Sztuki Uczenia, koordynator koalicji, Stowarzyszenie Łejery.

  12:45-13:00 Indywidualizacja i Specjalne Potrzeby Edukacyjne – Katarzyna Pękala/Lech Wikaryjczyk – Learnetic.

  13:00-13:05 przejście na warsztaty

  Warsztaty i lekcje pokazowe (do wyboru, decyduje kolejność zapisów)

  Pierwsza tura warsztatów 13:05 -13:50

  1.      Lekcja pokazowa z wykorzystaniem interaktywnego elementarza z klasą sala lekcyjna klasa I nauczyciele SP nr 1 w Porębie.

  2.      Pracownia językowa prezentacja pracowni. Metodyka prowadzenia zajęć
  w pracowni
  – Andrzej Starzycki oraz nauczyciele SP nr 1 w Porębie.

  3.      Pracownia przedmiotowa. Prezentacja wyposażenia i oprogramowania. (etap 4-8) Prezentacja sprzętu i oprogramowania LaboLAB, oraz multimedialne pracownie przedmiotowe
  – Katarzyna Pękala i Hanna Pawlik-Sroczyńska

  13:50-14:15 przerwa kawowa

  14:15-15:00 Druga tura warsztatów do wyboru:

  1.      Indywidualizacja i SPE (nauczanie zintegrowane)
  – Katarzyna Pękala i Patrycja Barańska

  2.      Programowanie i robotyka w szkole. Prezentacja narzędzi w prowadzeniu zajęć
  z programowania i robotyki w szkole podstawowej.

  3.      Dodatkowe warsztaty dla zainteresowanych

       (wybrane warsztaty zostaną uruchomione w przypadku dużego zainteresowania):

  –        Interaktywne podręczniki.

  –        Cyfrowe laboratoria.

  –        Elektronika i elektrotechnika dla najmłodszych w szkole podstawowej. BOFFIN.

  –        Mechatronika w szkole. Litt lBits.

  –        Wyposażenie szkolnych laboratoriów przedmiotowych LaboLAB.

  KONTAKT e-mail: fundacja@pro-futuro.org.pl, tel. 32 786 05 05, 501 430 174

 

Bardzo liczymy na Państwa przybycie. Zdanie nauczycielek i nauczycieli oraz osób zarządzających jednostkami edukacyjnymi jest dla nas najcenniejsze, a Wasz udział – drogie Koleżanki i Koledzy – będzie dla nas zaszczytem!