KONFERENCJA EDUKACYJNA PROFUTURO. 18 września 2018 r. SP nr 1, PORĘBA

10:00-10:20 Uroczyste otwarcie konferencji – Ryszard Spyra Burmistrz Poręby.

10:20-10:35 Wirtualny tornister klasy 1-3 założenia projektu
– Jerzy Wiltosiński – Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Pro Futuro.

10:35-10:50 Podręczniki w chmurze. Korzyści z użytkowania narzędzi interaktywnych
– Hanna Pawlik-Sroczyńska, Learnetic. 

10:50-11:10 Homo tabletis – jak pracować z uczniem nowej generacji?
– Lech Wikaryjczyk – marketing manager, Learnetic.

11:10-11:40 Tablica i monitor interaktywny – wykorzystanie “chmurowych” rozwiązań edukacyjnych – Sławomir Binek

11:40-12:00 RODO. Praktyczne wskazówki jak nie dać się zniewolić przepisom – Dawid Kaszuba

12:00-12:15 przerwa kawowa

12:15-12:35 My i Nasz Elementarz. O zmianach w elementarzu i fenomenie otwartych zasobów
– Maria Lorek – Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej, autorka podręczników wczesnoszkolnych i wielu publikacji o tematyce edukacyjnej, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego Fundacji Elementarz.

12:35-12:45 O Sztuce Uczenia. Koalicja edukacyjnych NGO i interaktywne podręczniki z klasą – Piotr Czekała – Prezes Sztuki Uczenia, koordynator koalicji, Stowarzyszenie Łejery.

12:45-13:00 Indywidualizacja i Specjalne Potrzeby Edukacyjne – Katarzyna Pękala/Lech Wikaryjczyk – Learnetic. 

13:00-13:05 przejście na warsztaty

Warsztaty i lekcje pokazowe (do wyboru, decyduje kolejność zapisów)

Pierwsza tura warsztatów 13:05 -13:50

1.      Lekcja pokazowa z wykorzystaniem interaktywnego elementarza z klasą sala lekcyjna klasa I nauczyciele SP nr 1 w Porębie.

2.      Pracownia językowa prezentacja pracowni. Metodyka prowadzenia zajęć
w pracowni
– Andrzej Starzycki oraz nauczyciele SP nr 1 w Porębie.

3.      Pracownia przedmiotowa. Prezentacja wyposażenia i oprogramowania. (etap 4-8) Prezentacja sprzętu i oprogramowania LaboLAB, oraz multimedialne pracownie przedmiotowe
– Katarzyna Pękala i Hanna Pawlik-Sroczyńska

13:50-14:15 przerwa kawowa

14:15-15:00 Druga tura warsztatów do wyboru:

1.      Indywidualizacja i SPE (nauczanie zintegrowane)
– Katarzyna Pękala i Patrycja Barańska

2.      Programowanie i robotyka w szkole. Prezentacja narzędzi w prowadzeniu zajęć
z programowania i robotyki w szkole podstawowej.

3.      Dodatkowe warsztaty dla zainteresowanych

     (wybrane warsztaty zostaną uruchomione w przypadku dużego zainteresowania):

        Interaktywne podręczniki.

        Cyfrowe laboratoria.

        Elektronika i elektrotechnika dla najmłodszych w szkole podstawowej. BOFFIN.

        Mechatronika w szkole. Litt lBits.

        Wyposażenie szkolnych laboratoriów przedmiotowych LaboLAB.

KONTAKT e-mail: fundacja@pro-futuro.org.pl, tel. 32 786 05 05, 501 430 174

Błąd: Brak formularza kontaktowego.